ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 30 มีนาคม 2566

เมษายน 2, 2023 0 By admin

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม )

ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 14,000 บาท/ตัน

โรงสีราษีพาณิชย์ศรีสะเกษ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 14,500 บาท/ตัน

โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 14,580 บาท/ตัน

โรงสีกิจทวียโสธร  อ.เมือง จ.ยโสธร 13,700 บาท/ตัน

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 14,500 บาท/ตัน

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์ –

โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 14,000 บาท/กก.

 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร