โรงสีข้าวชุมชนกิจวิเศษ

โรงสีข้าวชุมชนกิจวิเศษ เป็นโรงสีข้าวที่รับข้าวจากชาวบ้านภายในชุมชนกว่าครึ่งศตวรรษ

 

จำหน่าย

  • รำข้าว
  • ปลายข้าว