ข้าวเหนียวจากภาคอิสาน โรงสีข้าวกิจวิเศษ

พฤษภาคม 2, 2017 0 By admin

ข้าวเหนียวภาคอิสาน โรงสีข้าวกิจวิเศษ

ท่านใดสนใจสั่งซื้อ ข้าวเหนียวภาคอิสานจากเกษตรกรชาวบ้านโดยตรง
สามารถติดต่อ โรงสีข้าวกิจวิเศษ บ.ป่าโพธิ์ ม.10 ต.นาภู อ.ยางสีสุราช
จ.มหาสารคาม ได้ที่คุณวิภาดา พงษ์พันนา ผู้จัดการโรงสีข้าว เบอร์โทร
1. 062-182-6448
2. 098-726-4786
3. 064-684-7013
โรงสีข้าวกิจวิเศษ เป็นโรงสีข้าวชุมชน คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้ข้าวจาก
เกษตรกรชาวนาโดยตรง โดยการสั่งซื้อต้องสั่งซื้อก่อนล่วงหน้า
เพราะเราสีข้าวตามคำสั่งซื้อเท่านั้น ราคาขึ้นอยู่กับราคาตลาด ณ.ตอนสั่งซื้อ

ข้าวที่ได้จากการสีข้าวของโรงสีชุมชนนั้น
ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาข้าวคัดหรือไม่
แต่จะไม่มีข้าวที่ผ่านการดีดสี สิ่งเจือปน

สำหรับท่านที่ต้องการข้าวคุณภาพ ที่ทั้งคัดแล้ว และดีดสีสิ่งเจือปนแล้ว
หรืออาจจะต้องการสั่งซื้อในปริมาณที่เยอะๆ เช่นตั้งแต่ 10 ตัน หรือ 100 ตันขึ้นไป
ก็สามารถติดต่อโรงสีข้าวกิจวิเศษได้โดยตรง เพราะเรามีเครือข่ายผู้ค้าข้าว
ที่จะทำให้ท่านได้ข้าวที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป